Zgłoś zauważoną pomyłkę

Błędy zauważone w "Biblii w systemie Stronga ST" po wydaniu książki

1. W Tomie II:

Na liście słowa 410 należy skreślić wszystkie 13 wystąpień słowa słowa 410 w zwrocie z (1004) Betel.
Poniżej lista wystąpień do skreślenia:

1Mo 12:8 A przeszedł stamtąd do góry na wschód (1004) Betela ,
1Mo 12:8 mając (1004)
Betel od zachodu, a Haj od wschodu;
1Mo 13:3 i aż do (1004)
Betel , aż do onego miejsca, gdzie
1Mo 13:3 był namiot jego, między (1004)
Betel i między Haj.
1Mo 28:19 I nazwał imię miejsca onego
(1004) Betel;
1Mo 31:13 Jam Bóg (1004) Betel
, gdzieś namazał kamień,
1Mo 35:1 wstąp do (1004)
Betela , a mieszkaj tam, i uczyń tam
1Mo 35:3 A wstawszy pójdźmy do (1004)
Betela , i uczynię tam
1Mo 35:6 ta jest (1004)
Betel , sam i wszystek lud, który z nim
1
Mo 35:7 a nazwał miejsce ono El (1004) Betel ; bo mu się tam
1Mo 35:8 i pogrzebiona jest przy (1004)
Betel pod dębem,
1Mo 35:15 miejsca onego, gdzie Bóg z nim mówił, (1004)
Betel .
1Mo 35:16 Potem odeszli z (1004) Betel
; i było jeszcze jakoby

Z wykazu tłumaczeń Biblii Gdańskiej należy usunąć wszystkie 13 wystąpień tego zwrotu oraz zmniejszyć o 13 liczbę wystąpień słowa 410 EL.
Zapis tej linii powinien więc wyglądać następująco:

BGD – Bóg (bóg) 208, Boży 23, mocarz 3, Boski 2, El 2, moc 2, mocny 2, najmocniejszy 2,
najwyższy 2, Bóg mocny 1, Elim 1, gaj 1, przemożenie 1, siła 1, ~stać 1; Razem: 252

Powrót do strony tytułowej